Després de mirar els diferents plànols de la ciutat, contesteu les següents preguntes:

1. Quines eren les característiques principals de la ciutat abans de la nova ordenació?
2. Quins plans diferents es van presentar?
3. Quines són les característiques diferencials d’aquests Plans?
4. Quins van ser els punts forts del Pla Cerdà?

Anuncis