A partir del plànol que vam estar veient l’altre dia prepararem una petita ruta per l’Eixample.

1. Cada grup heu de triar un tema: edificis singulars, illes interiors, explicació del barri… Mireu-vos-ho, ara ho distribuïm.

2. Els situarem en el NAVEGADOR

3.Farem una ruta (on cadascú marcarà què vol treballar)

4. Prepararem en guió: què voleu explicar de cada tema que us ha tocat? Què us interessa saber del que els ha tocat als altres?

Anuncis